Mistanke om smitsom sygdom er: Feber, ondt i halsen, hoste med bekymring for lungebetændelse eller smitsomme hudsygdomme (med sekret eller voldsom skældannelse) . 

Af hensyn til smittefaren er det påbudt at bære mundbind ved lægebesøg, hvis du mistænker infektion. Husk PCR-test inden fremmøde. Nys og hoste kan give dråbesmitte i op til 20 minutter i luften. 

Hvis man tilhører en risikogruppe, eller blot ikke ønsker smitte fra evt. andre patienter: Bær mundbind og hold afstand i venteværelset. 

Husk at passe godt på hinanden ved at holde afstand, hoste i ærmet, bære mundbind ved hoste og spritte hænder af.

COVID-19

Man kan godt blive smittet med COVID-19 trods forudgående vaccination eller tidligere smitte. Man bliver ikke så syg af den, men man kan smitte ubeskyttede babyer m.fl. med alvorligt sygdomsforløb til følge. Derfor: Opfør jer hensynsfuld overfor andre. 

For øvrige spørgsmål henvises der til: https://www.sst.dk/da/corona