Ferier og fridage

Klinikken holder ferielukket torsdag den 14. december og fredag den 15. december. Der henvises begge dage til Familien i Bagsværd ved Morten Storm (se yderligere information nedenfor).

Der lukkes for selvbetjeningsmuligheden på hjemmesiden under ferier og fridage.

Fredag eftermiddag fra kl.13-16 henvises til det vagthavende lægehus. Se “Fredagsvagten”.

Ferielægerne i vagtringen:

Sanne Ohland-Andersen. Værebrovej 72. Tlf. 44 98 68 56.
Sprange og Falch. Vadstrupvej 35, 1. sal. Tlf. 44 44 01 41.
Bagsværd Nord (Pernille og Thomas). Vadstrupvej 35D. Tlf. 44 98 50 00.
Bagsværd Lægehus ved Stella Kærgaard og Kim Bartholdy. Bagsværd Hovedgade 99, 1.sal. Tlf. 44 98 01 40.
Nanna Hartmann. Bagsværd Hovedgade 119, 1.sal. Tlf. 44 98 10 14.
Kasper Reuther. Vadstrupvej 14, st. th. Tlf. 44 98 09 00.
Familielægen i Bagsværd ved Morten Storm. Aldershvilevej 103E, st. Tlf. 44 98 05 85 (fredagslukket i sommermånederne).
Lægehuset Bindeledet 11 ved lægerne Stina Molander og Julie Flachs. Tlf. 39 56 47 93.

Lægerne Aldershvilevej 124 deltager IKKE i vagtdækningen.