Ferier og fridage

Klinikken holder lukket fra kl.13 torsdag den 1. juni. Der henvises til Kasper Reuther (se yderligere information nederst på siden).

Klinikken holder lukket grundlovsdag mandag den 5. juni. Der henvises til 1813.

Klinikken holder ferielukket torsdag den 8. juni og fredag den 9. juni. Der henvises til Nanna Hartmann, Kasper Reuther og Stella Kærgaard (se yderligere information nederst på siden).

Klinikken holder lukket torsdag den 6. juli og fredag den 7. juli. Der henvises til Nanna Hartmann, Kasper Reuther og Sprange og Falch (se yderligere information nederst på siden).

Klinikken holder lukket torsdag den 10. august og fredag den 11. august. Der henvises til Kasper Reuther, Nanna Hartmann og Bagsværd Nord (se yderligere information nederst på siden).

Der lukkes for selvbetjeningsmuligheden på hjemmesiden under ferier og fridage.

Fredag eftermiddag fra kl.13-16 henvises til det vagthavende lægehus. Se “Fredagsvagten”.

Ferielægerne i vagtringen:

Sanne Ohland-Andersen. Værebrovej 72. Tlf. 44 98 68 56.
Sprange og Falch. Vadstrupvej 35, 1. sal. Tlf. 44 44 01 41.
Bagsværd Nord (Pernille og Thomas). Vadstrupvej 35D. Tlf. 44 98 50 00.
Bagsværd Lægehus ved Stella Kærgaard og Kim Bartholdy. Bagsværd Hovedgade 99, 1.sal. Tlf. 44 98 01 40.
Nanna Hartmann. Bagsværd Hovedgade 119, 1.sal. Tlf. 44 98 10 14.
Kasper Reuther. Vadstrupvej 14, st. th. Tlf. 44 98 09 00.
Familielægen i Bagsværd ved Morten Storm. Aldershvilevej 103E, st. Tlf. 44 98 05 85 (fredagslukket i sommermånederne).
Lægehuset Bindeledet 11 ved lægerne Stina Molander og Julie Flachs. Tlf. 39 56 47 93.

Lægerne Aldershvilevej 124 deltager IKKE i vagtdækningen.