Ferier og fridage

Klinikken holder lukket på grund af kursus fra den 15. april til og med den 19. april, hvor der henvises til Kasper Reuther.

Der lukkes for selvbetjeningsmuligheden på hjemmesiden under ferier og fridage.

Fredag eftermiddag fra kl.13-16 henvises til det vagthavende lægehus. Se “Fredagsvagten”.

Ferielægerne i vagtringen:

Sanne Ohland-Andersen. Værebrovej 72. Tlf. 44 98 68 56.
Sprange og Falch. Vadstrupvej 35, 1. sal. Tlf. 44 44 01 41.
Bagsværd Nord (Pernille og Thomas). Vadstrupvej 35D. Tlf. 44 98 50 00.
Bagsværd Lægehus ved Stella Kærgaard og Kim Bartholdy. Bagsværd Hovedgade 99, 1.sal. Tlf. 44 98 01 40.
Nanna Hartmann. Bagsværd Hovedgade 119, 1.sal. Tlf. 44 98 10 14.
Kasper Reuther. Vadstrupvej 14, st. th. Tlf. 44 98 09 00.
Familielægen i Bagsværd ved Morten Storm. Aldershvilevej 103E, st. Tlf. 44 98 05 85.
Lægehuset Bindeledet 11 ved lægerne Stina Molander og Julie Flachs. Tlf. 39 56 47 93.

Lægerne Aldershvilevej 124 deltager IKKE i vagtdækningen.